post-image

Хобби бүлгүүд

ням, 7-р сар 15, 2018 by Amaraa groups, hobby, slack

Хобби бүлгүүд нь MITPU-гийн гишүүд сонирхол, мэргэшсэн салбарынхаа дагуу хоорондоо уулзан мэдээ, мэдлэг солилцох, туршлагаа хуваалцах, хамтрахад түлхүүр болно.

Continue Reading